Home Regulamin
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych PDF Drukuj Email
piątek, 13 stycznia 2012 08:03

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych

„Moje boisko ORLIK 2012” w Borowiu

1. Administratorem kompleksu boisk „Moje boisko Orlik 2012” w Borowiu jest Gmina Borowie.

2. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012” jest obiektem ogólnodostępnym.

3. Wszyscy korzystający z boisk sportowych zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

5. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektów sportowych i jego urządzeń czuwa upoważniony pracownik administratora - pracownik hali sportowej.

6. Osobami korzystającymi z boiska zarówno „grający” jak i widzowie – kibice.

7. Boiska czynne w następujących terminach:

a) poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.00 - planowane zajęcia

szkolne dla uczniów w czasie trwania roku szkolnego,

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

poniedziałek – piątek od 15.00 – 22.00

soboty – niedziele od 15.00 - 22.00.

8. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

9. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w trakcie przeprowadzania remontów lub konserwacji boisk, administrator, może zawiesić korzystanie z obiektu.

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u administratora.

11. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych, widowiskowych lub innych po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanym.

12. Pracownicy pełniący dyżur na obiektach sportowych obowiązani do prowadzenia zdarzeń (wypadków) mających miejsce na obiekcie.

13. Za uczniów korzystających z obiektów podczas zajęć edukacyjnych odpowiada prowadzący zajęcia.

14. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

15. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 16 litera b ( na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) korzystania z boisk bez zgody administratora,

b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

c) wprowadzania oraz użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, takich jak: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych,

g) przebywania na terenie boisk osobom poniżej 13 roku życia po godzinie 19.00 bez opiekuna.

17. Osoba upoważniona przez administratora, w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie terenu boiska,

d) zakazać dalszych wstępów na kompleks,

e) wezwać Policję.

Poprawiony: piątek, 27 czerwca 2014 08:05