Home Regulamin
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI PDF Drukuj Email
wtorek, 30 marca 2010 09:06

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

„I. Część ogólna.

1. Osoby przebywające na terenie kręgielni zobowiązane zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.

2. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 15.00 do 22.00.

4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.

5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu mogą być usuwane z terenu obiektu.

6. Teren kręgielni jest monitorowany w sposób ciągły.

II. Zasady korzystania z kręgielni.

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.

2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.

3. W strefie rozbiegu ( na torze) może przebywać jednorazowo jeden gracz.

4. Gracze obowiązani do korzystania wyłącznie z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle udostępnionego każdorazowo bezpłatnie lub zakupionego we własnym zakresie.

5. Na terenie Kręgielni zabrania się:

a) wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,

b) wchodzenia na elementy konstrukcyjne,

c) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,

d) wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,

e) wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,

f) spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,

g) niszczenia wyposażenia, urządzeń.

6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie, odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.

7. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 10 roku życia muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.

8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością ( lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).

10.Wszelkie skaleczenia, urazy należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi kręgielni.

11.W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.

III. Rezerwacja torów bowlingowych.

1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.

2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.

3. Rezerwacje przyjmowane na czas pełnej godziny ( godzin).

4. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji obiektu na imprezy zamknięte

( spotkania rodzinne, integracyjne).

5. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.

6. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.

7. Administrator obiektu nie odpowiada za opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.

 

Poprawiony: piątek, 27 czerwca 2014 08:09